Kontakt

ULTRA PLAST. EU s.r.o.
Mlynska 1
082 71 Lipany

prevádzka: Hollého 30, 08301 Sabinov
Slovenská republika

IČO: 36840165
DIČ: 2022452905 
IČ DPH: SK2022452905

číslo účtu: SK03 7500 0000 0040 1864 9658
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
ČSOB Prešov, Hlavná ulica, SK

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Prešov, Oddiel Sro, vložka č.19171/P

              
mobil: +421 915 931 663
 

e-mail: info@ultraplast.eu